Snøhetta med reinsflokk

Snøhetta framstår stor og majestetisk – med nysnø og skarp sol. Dette er nasjonalfjellet på Dovrefjell. En flokk villrein finnes i bildet. Over hundre dyr. Sett mot Snøhetta, blir flokken som et lite rusk på bildet. Naturen er stor.