Rondane fra Vassberget

April i Rondane gir ofte store naturopplevelser. En topptur fra Høvringen til Vassberget er blant disse store opplevelsene. Du vandrer inn i hjertet av Rondanes mektige topper og daler. Slik framstår utsikten fra Vassberget en aprildag.

Langranden i Grøndalen

Langranden i Grøndalen, Dovrefjell, er et flott kvartærgeologisk minne. Her ser vi tydelig isens og vannets arbeid. Da isen og vannet ble borte, sto Langranden igjen og fortalte historien.

Tverrfjellet gruve på Hjerkinn

Tverrfjellet gruve på Hjerkinn. Året er 1986. Produksjonen kom i gang i 1968, og i 1986 gikk den for fullt med ca 250 arbeidsplasser og en årsproduksjon på 400.000 tonn malm som inneholdt både svovelkis, kobber, sølv og gull. I 1993 var gruveeventyret på Hjerkinn slutt, og de gruveansatte måtte finne seg nye arbeidsplasser.

Snøhetta med reinsflokk

Snøhetta framstår stor og majestetisk – med nysnø og skarp sol. Dette er nasjonalfjellet på Dovrefjell. En flokk villrein finnes i bildet. Over hundre dyr. Sett mot Snøhetta, blir flokken som et lite rusk på bildet. Naturen er stor.

Boller i Jora-elv

En hard vinter og mye snø har skapt et snøeventyr i Jora elv. De runde formene minner om kremboller. Spennende å gå på isen innover Jorajuvet.