Langranden i Grøndalen

Langranden i Grøndalen, Dovrefjell, er et flott kvartærgeologisk minne. Her ser vi tydelig isens og vannets arbeid. Da isen og vannet ble borte, sto Langranden igjen og fortalte historien.